Algemene Voorwaarden Digitale producten

Algemene Voorwaarden

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Creatief met Haken

4282 HD, 107 (geen bezoekadres)

Vlissingen

KvK: 81574355

BTW: NL003578701B32

Openingstijden Ma-vrij 10.00-17.00 uur

U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website

Algemene voorwaarden digitale producten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten/abonnementen die te koop en/of gratis worden aangeboden op www.creatiefmethaken.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de Shop of Haakclub van Creatief met Haken houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden abonnementen en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
1.3 De betaling van de aangeboden digitale abonnementen op www.creatiefmethaken.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Van het abonnement kunt u digitaal en na de succesvolle betaling via de website gebruik maken
1.4 Met de plaatsing van een bestelling en/of de betaling van een digitaal abonnement gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Creatief met Haken. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Creatief met Haken beschikbaar voordat en op het moment dat u een abonnement bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Creatief met Haken.

1.6. Bij het aangaan van een abonnement met maandelijkse betaling gaat u met het voldoen van de 1e initiële betaling  automatisch akkoord met de betaling van de volgende 11 incasso’s van het abonnementsgeld. Al onze abonnementen zijn JAARABONNEMENTEN en stoppen automatisch precies na 365 dagen ( dus 1 jaar ).

2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Creatief met Haken. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Creatief met Haken is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en/of internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Creatief met Haken.

,3.3 Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC/tablet/gsm en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen ontvangen en gelezen worden. Is er een storing op de website dan is Creatief met Haken de eerste die dit weet en zal dienovereenkomstig alle abonnees middels een bericht in de FB Community inlichten

  • Kan een abonnee niet inloggen dan wordt dit 1 op 1 gecheckt met de verstrekte inloggegevens. Tevens vraagt Creatief met haken 2 andere personen om in te loggen met gegevens van betrokken abonnee.Kan Creatief met haken en de 2 andere personen gewoon inloggen dan ligt de oorzaak aan de kant van de abonnee. Dit is dan niet aan Creatief met haken om dit op te lossen.
  • kan een abonnee niet meer op de site, of is de site ineens onvindbaar kan dit diverse oorzaken hebben. Is dit een probleem dat maar bij 1 persoon voorkomt en niet bij de rest van de abonnees dan betekend dit dat er geen enkele storing is aan de zijde van Creatief.
3.4 Creatief met Haken kan eenzijdig het abonnement annuleren zonder opgaven van redenen. Abonnee ontvangt daar GEEN een bericht over. Reeds betaalde abonnementen gelden worden NIET gerestitueerd. Er kan ook gekozen worden om op de reeds betaalde gelden, de verrichtte downloads + administratie kosten in rekening te brengen
 4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
4.1 Op de digitale producten van Creatief met Haken berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte of gratis verkregen digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren/aan te passen of delen te gebruiken voor eigen ontwerpen en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

4.3 Bulk downloads worden niet toegestaan. Ons systeem registreert elke bulk download als een hack en sluit je account voor 10 dagen af. Gaat het bulk downloaden na de lock alsnog door dan verwijderd het systeem je account helemaal en registreert je IP als ongewenst, en dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Je reeds betaalde abonnement wordt niet gerestitueerd omdat er altijd gewaarschuwd wordt. Art. 3.4 wordt dan ook uitgevoerd.

5 Bestelling annuleren/geannuleerde incasso’s
5.1 Op digitale producten van Creatief met Haken geldt geen recht van retour noch restitutie van eventueel betaalde gelden. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling/abonnement is om deze reden niet mogelijk. Een abonnement is geleverd op het moment dat de welkomstmail met de inloggevens is verstrekt.

5.2 Onze abonnementen zijn niet bedoeld om ” even te kijken of het wat is ” en dan opzeggen. Abonnementen blijven 1 jaar doorlopen en stoppen precies na 365 dagen.  Er volgt dan ook geen restitutie. Bij maandelijkse betalingen blijft u ten alle tijden de 12 complete termijnen verschuldigd.

5.3 Geannuleerde incasso’s door de consument worden nog 1 x opnieuw uitgevoerd. Worden ze weer geannuleerd om welke reden dan ook dan zullen wij middels een incassobureau de overige termijnen in een keer innen. De kosten van het incasso bureau zijn voor rekening van de consument. Daarnaast zetten wij het digitale abonnement stop.

6.Herroepingsrecht

Er zijn nieuwe abonnees die in de beginperiode van een abonnement vrijwel alle digitale inhoud overnemen door deze te downloaden of te kopiëren, en zich vervolgens beroepen op het herroepingsrecht. Het gevolg is enerzijds dat de klant maar één maand heeft betaald voor alle content en anderzijds dat ons content geplaatst wordt op concurrente websites.  Het is mogelijk om voor deze situaties het herroepingsrecht uit te sluiten. Hiervoor gelden twee voorwaarden die wij implementeren in de webshop. De klant stemt in met directe levering van de digitale content én daarnaast doet de consument afstand doen van zijn herroepingsrecht. 

De consument nog steeds een beroep doen op het herroepingsrecht, tenzij sprake is van één van de wettelijke uitzonderingen.
Levering van digitale inhoud, dat niet op een materiële drager wordt geleverd, is een van die wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht. U wordt hierover duidelijk  geïnformeerd op de Algemene voorwaarden pagina én in het bestelproces.
6.1
Bij het doen van een bestelling met digitale online-inhoud wordt je in het bestelproces bij het product reeds erop gewezen dat je door het bestellen akkoord gaat met levering van het totale content. Verder erkent u dat u uw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud is begonnen of dat er voor het eerst is ingelogd op je abonnement.”
6.2 “Elke consument geeft dus toestemming om de overeenkomst onmiddellijk uit te voeren en erkent dat het recht om de overeenkomst te herroepen verlies zodra het downloaden of streamen van de digitale inhoud is begonnen of zodra voor het eerst is ingelogd. ”

7 Diversen
7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Creatief met Haken vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen:
Creatief met Haken | cmhw017@gmail.com